CONTACT FORM

Quý khách muốn biết thêm thông tin, hỏi đáp, thắc mắc Vui lòng liên hệ với các thông tin dưới đây:

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: số 8 Chùa Bộc – Đống Đa- Hà Nội Điện thoại: 094 234 5656 Hotline: 1800 6156

 • Số 8, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
 • 094 234 5656
 • Hotline: 1800 6156

Địa chỉ: số 56 Linh Đường – Hoàng Mai- Hà Nội Số điện thoại: 094 266 5656 Hotline: 1800 6156

 • 56 Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
 • 094 266 5656
 • Hotline: 1800 6156

Địa chỉ: số 1033 Bạch Đằng - Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện thoại: 094 370 5656 Hotline: 1800 6156

 • 1033 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • 094 370 5656
 • Hotline: 1800 6156

Địa chỉ: Số 3 ngõ 165 Hoàng Ngân, Cầu Giấy Điện thoại: 094 461 5656 Hotline: 1800 6156

 • Số 3 ngõ 165 Hoàng Ngân, Cầu Giấy
 • 094 461 5656
 • Hotline: 1800 6156

Địa chỉ: 58 Đường 19/5, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội Điện thoại: 094 714 5656 Hotline: 1800 6156

 • Địa chỉ: 58 Đường 19/5, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
 • 094 714 5656
 • 1800 6156
 • Làng nướng Tài Sanh Chùa Bộc
 • Làng nướng Tài Sanh Linh Đường
 • Làng nướng Tài Sanh Bạch Đằng
 • Làng Nướng Tài Sanh Hoàng Ngân
 • Làng nướng Tài Sanh Văn Quán